Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Aktualności
Święto Niepodległości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Tyczyńska   
sobota, 12 listopada 2016 15:55

W środę 9 listopada w naszym gimnazjum odbyło się uroczyste ognisko z okazji Święta Niepodległości. Poszczególne klasy śpiewały pieśni patriotyczne.

Poprawiony: sobota, 12 listopada 2016 15:56
 
Święto Niepodległości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 listopada 2016 10:20

W środę 9 listopada 2016 r. odbył się w naszej szkole podstawowej uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Przygotowali go wszyscy uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. Andrzeja Skowronka i p. Anny Krakowiak.

To była niezwykle ciekawa lekcja historii  a w nastrój tego święta wprowadziły nas pieśni patriotyczne śpiewane z ogromnym zaangażowaniem przez naszą młodzież.

 

Poprawiony: czwartek, 10 listopada 2016 14:11
 
LIST PROFESORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 04 listopada 2016 16:12

 

LIST PROFESORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH ORAZ OŚRODKÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH

PRZECIWKO CHAOTYCZNYM ZMIANOM W OŚWIACIE

 

Solidarność z dziećmi i nauczycielami

 

 

Sprzeciwiamy się chaotycznym zmianom w systemie oświaty w Polsce oraz wprowadzaniu (siłowym i błyskawicznym) tych modyfikacji bez ich merytorycznego przygotowania. Zmiany w oświacie to zbyt poważna sprawa dla dzieci, ich rodziców, ale także dla systemu kształcenia wyższego. Warto zwrócić uwagę, że nie ma żadnych badań naukowych potwierdzających konieczność np. likwidacji gimnazjów i funkcjonującego od kilkunastu lat toku kształcenia. Według wielu niezależnych badań przynosi on coraz lepsze efekty i jest stawiany za wzór innym krajom (patrz: Raport PISA 2012). W wypowiedziach członków rządu usłyszeć można odwołania do anonimowej opinii bliżej nieokreślonych nauczycieli akademickich krytykujących obecny system edukacji. Należy jednak zaznaczyć, że negatywne opinie nauczycieli akademickich na temat kandydatów na studia nie są jednoznaczne z negacją gimnazjów. Krytyka wypływa raczej z umasowienia studiowania, a nie z niepowodzenia reformy edukacyjnej wprowadzającej ten typ szkół.

 

Jesteśmy oburzeni zapowiedzią włączenia na szeroką skalę politycznych treści do programów nauczania pod pozorem zwiększenia roli wychowania patriotycznego i historii. Szkoła powinna pozostać neutralna światopoglądowo, szerzyć obok patriotyzmu wartości ogólnoludzkie i tolerancję, a także przygotowywać do funkcjonowania przyszłych świadomych obywateli w zglobalizowanym, także cyfrowym i wielokulturowym świecie.

 

Mimo że przeróbki nazywane szumnie „reformą edukacyjną" zaangażują znaczne środki finansowe z budżetu państwa, ich efekty, zamiast posłużyć unowocześnieniu metod nauczania i pracy z młodzieżą, będą powierzchowne (jak np. zmiana nazewnictwa). Wysokość niezbędnych nakładów nie została określona i jest niemożliwa do oszacowania, ponieważ nie został opracowany program „reformy”.

Przez ostatnich kilkanaście lat funkcjonowania obecnego systemu szkolnictwa inwestowano w wyszkolenie nauczycieli przygotowujące do pracy z grupami wiekowymi, na które obecnie podzieleni są uczniowie szkół. Pomimo braku dowodów na to, że system ten nie zdał egzaminu, rezygnuje się z efektów szkolenia oraz z wypracowanego doświadczenia tysięcy nauczycieli.

 

Poniesiono olbrzymie nakłady na stworzenie gimnazjów, teraz te środki zostaną bezrefleksyjnie i bezwstydnie zmarnowane.

 

Jesteśmy przeciwni późniejszemu rozpoczynaniu przez dzieci szkoły podstawowej, które spowoduje opóźnienie rozwoju polskich uczniów. Chcemy, by polskie dzieci miały takie same szanse rozwoju, jak dzieci większości krajów Unii Europejskiej, które rozpoczynają naukę znacznie wcześniej. Chcemy, by na dalszych etapach nauki polska i europejska młodzież miała równy start w dorosłe życie. Źle przygotowana „reforma” systemu edukacji osłabi szanse przyszłych absolwentów z Polski, pociągając za sobą negatywne skutki społeczne i cywilizacyjne.

 

 

 

 1. Bartmiński Jerzy, prof. zw. dr hab., UMCS
 2. Bednarczyk Anna, prof. dr. hab. UŁ, kierownik studiów doktoranckich
 3. Biedrzycki Krzysztof, dr hab., prof. nadzw. UJ, IBE
 4. Bobiński Witold, dr hab., UJ
 5. Bogołębska Barbara, prof. dr hab., UŁ
 6. Czabanowska-Wróbel Anna, prof. dr hab. UJ
 7. Czapliński Przemysław, prof. zw., UAM
 8. Czermińska Małgorzata, emerytowana prof. zw. dr hab., UG
 9. Czyżak Agnieszka, dr hab., prof. nadzw. UAM
 10. Darska Bernadetta, dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 11. Dybczyński Piotr A., dr hab. prof. UAM
 12. Dziubalska-Kolaczyk Katarzyna, prof. zw. dr hab., UAM
 13. Fert Józef, prof. zw. dr hab., KUL
 14. Fiut Aleksander, prof. zw. dr hab., UJ
 15. Gazda Grzegorz, emerytowany prof. zw. dr hab. UŁ
 16. Gąsiorowski Piotr, dr hab., prof. UAM
 17. Gęsicka Anna dr ha., UMK
 18. Goźdź-Roszkowski  Stanisław, dr hab., UŁ
 19. Gromadzka Beata, dr hab., prof. UAM
 20. Guderian-Czaplińska Ewa, dr hab . prof. UAM
 21. Iwasiów Inga, prof. zw. dr hab. USz
 22. Izdebska Agnieszka, dr hab., prof. nadzw. UŁ
 23. Janus-Sitarz Anna, dr hab., prof. UJ
 24. Kaniewski Jerzy, dr hab., prof. nadzw. UAM
 25. Kędra-Kardela Anna, dr. hab., prof. UMCS
 26. Korwin-Piotrowska Dorota, dr hab. UJ
 27. Kowalczykowa Alina, emerytowana prof. zw. dr hab., IBL PAN
 28. Kowalska Małgorzata, prof. zw. dr hab., Kierownik Katedry Filozofii I Etyki, UwB
 29. Koziołek Ryszard, prof. nadzw. dr hab. UŚ
 30. Krakowian Przemysław, dr hab. prof. nadzw. UŁ
 31. Kudra Barbara,  dr hab. prof. UŁ
 32. Kuran Michał, dr hab., prof. nadzw. UŁ
 33. Kuziak Michał, dr hab., prof. UW
 34. Kwiatkowska-Ratajczak Maria, prof. dr hab., UAM
 35. Kwieciński Zbigniew, prof. zw. dr hab., UMK
 36. Latoch-Zielińska Małgorzata, dr hab., UMCS
 37. Leociak Jacek, prof. zw. dr hab., IBL PAN
 38. Leyko Małgorzata, prof. dr hab., UŁ, prodziekan
 39. Ligęza Wojciech, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku, UJ
 40. Łapiński Zdzisław, emerytowany prof. zw. dr hab., IBL PAN
 41. Marcinkowska Monika, prof. zw. dr hab., UŁ
 42. Matera Paulina, dr hab., UŁ
 43. Matuszewski Krzysztof, dr hab., prof. UŁ
 44. Nasiłowska Anna, prof. zw. dr hab., IBL PAN
 45. Nycz Ryszard, prof. zw. dr hab. UJ
 46. Pieniążek Paweł, dr hab., prof. UŁ
 47. Pietrzak Magdalena, dr hab. UŁ
 48. Pilch Anna, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ
 49. Płuciennik Jarosław, prof. zw. dr hab., UŁ, były prorektor ds. programów i jakości kształcenia
 50. Podemski Krzysztof, dr hab. prof. UAM
 51. Popiel Magdalena, prof. zw. dr hab., UJ
 52. Przyborowska Beata, prof. zw. dr hab., UMK
 53. Rembowska-Płuciennik Magdalena dr hab., prof. nadzw.  IBL PAN
 54. Rewers Ewa, prof.zw.  dr hab. UAM
 55. Różańska Grażyna, dr,  AP
 56. Rudaś-Grodzka Monika, prof. nadzw. dr hab. IBL PAN
 57. Rybicka Elżbieta, dr hab. UJ
 58. Smuszkiewicz Antoni, emerytowany prof. zw. dr hab., UAM
 59. Sokół Lech, prof. dr hab. Instytut Sztuki PAN
 60. Sowa Jan, dr hab., UJ
 61. Staroń Anita, dr ha., UJ
 62. Swoboda Tomasz, dr hab., prof. UG
 63. Szajnert Danuta, dr hab., UŁ
 64. Szymańska Marta, dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie
 65. Śnieżko Dariusz, dr hab. prof. USz
 66. Tajsner Przemysław, dr hab., prof. UAM
 67. Tomaszewska Grażyna, prof. zw. dr hab., UG
 68. Tomaszewski, Feliks dr hab., prof. nadzw. UG
 69. Tuchańska Barbara, prof. zw. dr hab. UŁ
 70. Wierzbowska Agnieszka, prof. zw. dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 71. Wierzbowska Ewa M., dr hab., prof. nadzw. UG
 72. Wolska Barbara, prof. zw. dr hab. UŁ
 73. Wołk Marcin, dr hab., UMK
 74. Wrembel Magdalena, dr hab., UAM
 75. Wróbel Józef, dr hab., UJ
 76. Wróblewski Maciej, dr hab., prof. UMK
 77. Zajas Krzysztof, dr hab., prof. UJ
 78. Zaleski Marek, prof. zw. dr hab. IBL PAN
 79. Zarębski Rafał, dr hab. UŁ
 80. Żurek Sławomir Jacek, prof. zw. dr hab. KUL
 81. Żynis Bernadetta, dr hab. prof. Akademii Pedagogicznej w Słupsku

 

 

 

List podpisali również:

Gaszewski Jerzy, dr, UWr

Kalęba Beata, dr, UJ

Kobylarek Aleksander, dr, UWr

Śniecikowska Beata, IBL PAN

 

 

 

 

 
UBEZPIECZENIE Z FIRMĄ ALLIANZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 października 2016 07:15

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 347 080 000 złotych (wpłacony w całości).

Proszę o zapoznanie się z warunkami Ubezpieczenia.

Załącznik 1: ZOBACZ

Załącznik 2: ZOBACZ

 
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 października 2016 14:10

Prosimy o zapoznanie się z procedurami w sytuacjach trudnych


ZOBACZ

 
Listy otwarte w sprawie likwidacji gimnazjów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 października 2016 09:09

Liczymy, że nasze stanowisko w sprawie likwidacji gimnazjów stanie się podstawą do budowy postawy empatii i solidarności zawodowej. Jesteśmy przekonani, że jest to nasza wspólna sprawa w której nie powinno być wygranych i przegranych.

List otwarty do MEN: zobacz

List otwarty do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: zobacz

Link do strony OSKKO: zobacz

Poprawiony: środa, 19 października 2016 09:21
 
Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego Vulcan PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 listopada 2017 08:16

Drodzy rodzice!!!

Poniżej została zamieszczona pełna instrukcja dotycząca rejestracji i logowania do dziennika elektronicznego Vulcan.

Przed przeczytaniem instrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na:

1 Adres strony internetowej do dziennika Vulcan to: https://uonetplus.vulcan.net.pl/lodz

2. Loginem do Państwa konta jest mail udostępniony wychowawcy klasy

3. Hasło do konta wymyślają Państwo sami. Ze względów bezpieczeństwa proszę o nie wpisywanie takiego samego hasła jak do poczty elektronicznej.

4 W przypadku braku swojego maila nie istnieje możliwość korzystania z dziennika elektronicznego Vulcan.

 

Pełna instrukcja rejestracji i logowania: ZOBACZ

Poprawiony: wtorek, 28 listopada 2017 08:29
 
Ślubowanie klas I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Tyczyńska   
wtorek, 18 października 2016 12:18

W piątek w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas I. Organizatorami byli uczniowie klas II wraz z wychowawcami. Po części oficjalnej przygotowane były konkursy dla nowych uczniów naszej szkoły. Wszystkie 3 klasy zwyciężyły.

Poprawiony: wtorek, 15 listopada 2016 12:40
 
Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 października 2016 10:38

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować całą społeczność Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1, iż w tym roku Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi, wręczaną w Dużej Sali Obrad w dniu 13 października 2016 r. otrzymała Pani Anna Tulińska.

Natomiast  podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Łódzkim w dniu 14 października 2016 r. nasi pracownicy zostali uhonorowani Odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

- Pani Ewa Daszyńska, Pani Iwona Wodzińska oraz Pan Andrzej Skowronek – odznaczeni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

- Pani Agnieszka Jadczak, Pani Renata Krawczyk, Pani Joanna Kwiatkowska oraz Pani Anna Zubert-Kwasiborska – odznaczone Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych koleżanek i kolegów.

Życzymy im dalszych sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym.

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1

 

Poprawiony: czwartek, 09 listopada 2017 07:52
 
Wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Monika Bogdan   
wtorek, 11 października 2016 20:13

Wynik wyborów przeprowadzonych

w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym Nr 47

im. Janusza Korczaka w Łodzi

w dniu 10 października 2016 r.

 

1.Wybrani członkowie Rady Uczniowskiej:

Uprawnionych do głosowania było 174 uczniów, głosowało 126 uczniów, co stanowi 72,4% uczniów gimnazjum.

Oddano 112 głosów ważnych. 14 głosów było nieważnych.

 

 1. Sutkowska Anna- kl. I a
 2. Domagała Adam - kl. I b
 3. Kaca Olaf - kl. II a
 4. Pietrzak Jędrzej- kl. II a
 5. Bińczyk Joanna- kl. II b
 6. Lebiedzik Oliwia- kl. II b
 7. Andrzejewska Paulina - kl. III a
 8. Borowiec Wiktoria - kl. III a
 9. Swiniarska Weronika - kl. III a
 10. Tatara Malwina- kl. III b
 11. Raczyński Oskar- kl. III c

2. Wybory przewodniczącego Rady Uczniowskiej:

Uprawnionych do głosowania było 174 uczniów. Głosowało 126 uczniów, co stanowi 72,4% uczniów gimnazjum.

Oddano 112 głosów ważnych, 14 głosów było nieważnych.

Przewodniczącym Rady Uczniowskiej został uczeń klasy I a

Alan Wilczek

 

3. Wybory opiekuna Rady Uczniowskiej:

Uprawnionych do głosowania było 174 uczniów. Głosowało 126 uczniów, co stanowi 72,4% uczniów gimnazjum.

Oddano 115 głosów ważnych, 11 głosów było nieważnych.

 

Opiekunem Rady Uczniowskiej została Pani Monika Bogdan.

 

Szkolna Komisja Wyborcza:

Wolski Patryk – przewodniczący

Zapęcki Jakub– zastępca przewodniczącego

Lebiedzik Jagoda, Ciepłota Juliusz, Rudakowska Natalia, Waliszek Klaudia, Skwarek Aleksandra, Sikorski Przemysław, Muniak Hubert

 
WYBORY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2016-2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Monika Bogdan   
wtorek, 27 września 2016 20:47

Informacja dotycząca wyborów do Samorządu Szkolnego

Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi,

rok szkolny 2016-2017

Uczniowie kandydujący w wyborach na przewodniczącego Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2016/2017

1. Wilczek Alan – kl. I a
2. Groszek Klaudia– kl. I b
3. Rutkowski Ryszard– kl. I c
4. Pietrzak Jędrzej – kl. II a
5. Tyczyńska Marta– kl. II b
6. Dziedziela Krystian– kl. II c
7. Swiniarska Weronika – kl. III a
8. Tatara Malwina – kl. III b

Uczniowie kandydujący w wyborach do Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2016/2017

1. Duszyński Bartosz – kl. I a
2. Sutkowska Anna – kl. I a
3. Wilczek Alan – kl. I a
4. Domagała Adam– kl. I b
5. Groszek Klaudia – kl. I b
6. Lis Adrian – kl. I b
7. Krzykowski Damian – kl. I c
8. Orłowski Paweł – kl. I c
9. Rutkowski Ryszard – kl. I c
10. Kaca Olaf – kl. II a
11. Kołowska Julia – kl. II a
12. Pietrzak Jędrzej – kl. II a
13. Bińczyk Joanna – kl. II b
14. Lebiedzik Oliwia – kl. II b
15. Tyczyńska Marta – kl. II b
16. Dziedziela Krystian – kl. II c
17. Stolarek Klaudia – kl. II c
18. Andrzejewska Paulina – kl. III a
19. Borowiec Wiktoria – kl. III a
20. Swiniarska Weronika – kl. III a
21. Sidwa Patrycja – kl. III b
22. Siotor Jan – kl. III b
23. Tatara Malwina– kl. III b
24. Janiak Paulina – kl. III c
25. Krzynowek Damian– kl. III c
26. Raczyński Oskar– kl. III c

Nauczyciele kandydujący w wyborach na opiekuna Rady Uczniowskiej – rok szkolny 2016/2017

1. Bogdan Monika
2. Jabczyńska Patrycja
3. Obiedzińska Aleksandra

Poprawiony: czwartek, 29 września 2016 20:08
 


Strona 6 z 32
Copyright © 2021 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates