Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Innowacja pedagogiczna
Opis działań informatycznych zajęć pozalekcyjnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 czerwca 2017 22:09

Multimediacy

 

To grupa uczniów zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie multimediów w szerokim tego słowa znaczeniu.

8 osobowa grupa uczniów została podzielona  na 3 grupy:

1 grupa to nagłośnieniowcy

2 grupa to redaktorzy

3 grupa to fotograficy

4 grupa to dzwiękowcy

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w każdy wtorek na 7 godzinie lekcyjnej na których zgłębiali teoretyczną wiedzę poszczególnych grup.

Strona praktyczna miała miejsce podczas organizowanych imprez szkolnych.

 

Oto 4 prezentacje zapisane w .pdf z realizowanego projektu pokazujące działania projektu.

 

Prezentacja 1 -  redaktor

 

Prezentacja 2


Prezentacja 3

Prezentacja 4

Poprawiony: piątek, 23 czerwca 2017 15:01
 
Organizacja oraz tematyka zajęć PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 listopada 2016 00:00

Formy realizacji

Zaplanowana liczba godzin: 1 godzina tygodniowo wtorek 6 godzina lekcyjna

Zajęcia realizowane będą w pracowni komputerowej.

Multimediacy  to 10 osobowa grupa uczniów klas I-III gimnazjum podzielona na mniejsze grupy specjalistów multimedialnych.

Podział grup:

 1. Akustycy – grupa zajmująca się obsługą sprzętu nagłaśniającego podczas uroczystości szkolnych.
 2. Foto-graficy – grupa zajmująca się fotografią oraz obróbką graficzną wszystkich uroczystości szkolnych.
  1. Redaktorzy – grupa przygotowująca artykuły szkolne oraz zajmująca się umieszczaniem ich na stronie internetowej szkoły.

 

 

Przewidywane efekty:

 

Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie informatyki. Uczniowie biorąc udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w trakcie całego cyklu edukacyjnego zdobędą nowe umiejętności w obsłudze sprzętu multimedialnego.

 

Podejmowanie systematycznych działań doprowadzi do rozwijania i zwiększenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi. Uzmysłowi uczniom zasadność zdobywania wiedzy
i wskaże jej praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Nauczy zasad odpowiedzialności za powierzony sprzęt a także zasad odpowiedzialności i punktualności podczas realizowanych zadań szkolnych.

Mierzalnym efektem wprowadzonej innowacji będą praktyczne umiejętności uczniów polegające na umiejętności rozwiązywania zadań z wykorzystaniem komputera, atrakcyjne pomoce dydaktyczne  oraz sukcesy w konkursach szkolnych. Przyczyni się to do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i zachęci do pracy innych - zarówno uczniów jak
i nauczycieli.

 

Ewaluacja:

 

Ewaluacja innowacji odbywać się będzie na bieżąco na podstawie postępów
w nauce, analizy publikowanych na stronie internetowej prac uczniów, a także na podstawie oceny Dyrektora, Rady Pedagogicznej społeczności szkolnej.

Efekty przeprowadzonej innowacji przedstawione zostaną na spotkaniu Rady Pedagogicznej
w sierpniu 2017 roku.

Tematyka zajęć

 

Temat 1.

 1. Regulamin pracowni. Zapoznanie z celem innowacji
 2. Zadania grup multimediaków
 3. Zapoznanie z urządzeniami multimedialnymi (zestaw nagłośnienia, aparat fotograficzny, laptop)

Temat 2.

 1. Budowa urządzeń akustycznych (wzmacniacz, kolumny, mikrofony)
 2. Konfiguracja urządzeń akustycznych
 3. Parametry głośność, ton
 4. Konfiguracja zestawu mikrofonów
 5. Konfiguracja urządzeń zewnętrznych laptop, kyboard, gitara, CD
 6. Sprzęganie jak unikać błędów
 7. Pokrywanie kanałów mikrofonowych
 8. Ćwiczenia praktyczne ze sprzętem

 

Temat 3.

 1. Budowa aparatu cyfrowego
 2. Poznanie funkcji aparatu
 3. Zdjęcia funkcja automatyczna, manualna
 4. Pojęcia Czułość, Światło, Przesłona
 5. Obróbka zdjęć przy pomocy darmowego oprogramowania
 6. Program do automatycznego zmniejszania zdjęć
 7. Foto album przygotowanie zdjęć do wstawienia na stronę internetową szkoły
 8. Ćwiczenia praktyczne

Temat 4

 1. Zasady tworzenia artykułów szkolnych
 2. Zapoznanie z zapleczem strony internetowej opartej o system Joomla
 3. Tworzenie i konfiguracja kont redaktorskich strony internetowej
 4. Wstawianie artykułów na stronę
 5. Formatowanie artykułów na stronie
 6. Łączenie artykułów z fotografią
 7. Ćwiczenia praktyczne

 

 

Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach nabędą podstawowe umiejętności poszczególnych grup.

Poprawiony: niedziela, 18 czerwca 2017 22:20
 
Multimediacy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 października 2016 00:00

W związku z planami dotyczącymi zmian w podstawie nauczania informatyki nasza szkoła włączyła się do pilotażowego wdrożenia nauczania programowania w edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach.

Nauczyciel informatyki Tomasz Korkosiński na początku roku szkolnego przedstawił plan innowacji pedagogicznej, która została jednomyślnie przyjęta przez Radę Pedagogiczną

TEMAT INNOWACJI: Multimediacy

ETAP EDUKACYJNY Gimnazjum

TYP INNOWACJI Programowo-metodyczna

TERMIN REALIZACJI 1.10.2016 – 15.06.2017

 

Cel główny

 

 1. Wprowadzanie programowania w III etapie kształcenia.
  1. Wyrabianie właściwej motywacji do nauki oraz przekonania o własnej wartości.
  2. Poszerzanie zdobytej już wiedzy.

IV.  Motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce

 1. A. Cele kształcenia – wymagania ogólne

Cele kształcenia informatycznego mają ogólną postać i odnoszą się do wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół. Szczegółowa ich interpretacja jest zapisana w Treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych dla poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół.

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
 2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
 3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi,
  w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
 4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie
  w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja
  i zarządzanie projektami.
 5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji
  i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
Poprawiony: niedziela, 18 czerwca 2017 22:05
 


Copyright © 2021 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates