Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Wsparcie na Starcie II
PROJEKT WSPARCIE NA STARCIE II – planowanie kariery zawodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patrycja Jabczyńska   
niedziela, 14 września 2014 09:00

PROJEKT WSPARCIE NA STARCIE II – planowanie kariery zawodowej realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-10-154/13

Projekt obejmuje uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi w roku szkolnym 2014/ 2015.

Celem projektu jest zwiększenie u uczących się kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich w tym: zwiększenie umiejętności planowania kariery
edukacyjno-zawodowej, umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, poszerzenie wiedzy o sobie, podniesienie wiedzy na temat możliwości wyboru
ścieżki edukacyjno- zawodowej. W wyniku podjętych działań uczniowie wezmą udział w warsztatach grupowych i konsultacjach indywidualnych
z zakresu doradztwa zawodowego.

W Gimnazjach zostaną utworzone SZOK-i, w ramach ich działalności odbędą się wizyty studyjne, spotkania z zaproszonymi gośćmi (np. pracodawcami).

W wyniku podjętych działań w projekcie, uczący się zdobędą wiedzę z zakresu równości szans, potwierdzania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, standardów kompetencji zawodowych, potrzeb rynku pracy, rozpoznawania świata zawodów, poszukiwania, selekcjonowania  i analizowania informacji z zakresu orientacji zawodowej oraz udoskonalą umiejętności słuchania, autoprezentacji, rozpoznawania własnych zainteresowań, samooceny, skutecznego porozumiewania się
i organizowania pracy w grupie.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu: p. Elżbieta Gawrońska, p. Włodzimierz Komorowski, p. Izabela Pawlak.

Poprawiony: niedziela, 14 września 2014 12:46
 


Copyright © 2021 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates