Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Szkoła współpracy
Debata szkolna dla nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Monika Bogdan   
sobota, 21 czerwca 2014 14:39

DEBATA NA TEMAT:

WSPÓŁPRACA W NASZEJ SZKOLE

Dnia 16 czerwca 2014r. odbyło się spotkanie wszystkich nauczycieli naszego gimnazjum, które było pierwszym etapem działań w projekcie:

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną.

Wszystkie działania posłużą do opracowania i wdrożenia programu współpracy w naszej szkole.

Reprezentujące w ramach projektu Radę Pedagogiczną, pani dyrektor Barbara Celmerowska i opiekun Samorządu Uczniowskiego Monika Bogdan , zorganizowały na terenie  szkoły spotkanie-debatę na temat stanu i barier rozwoju współpracy w szkole.

Nauczyciele mieli za zadanie odpowiedzieć na cztery pytania:

1)     Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?

2)     Jak wygląda współpraca w naszej szkole, czy czujemy się odpowiedzialni za to, jakie warunki dla rozwoju dzieci tworzone są w naszej szkole?

3)     Jak uczniowie i rodzice mogą wzmacniać pracę nauczycieli?

4)     Co byśmy chcieli zmienić, aby wszyscy dobrze się czuli w naszej szkole i chcieli współpracować ze sobą?

Pytania powyższe mają pomóc znaleźć odpowiedź na kluczowe pytanie projektu, które brzmi:

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?

Poprawiony: sobota, 21 czerwca 2014 15:34
 
Szkolenie 5-6 czerwca 2014r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Monika Bogdan   
sobota, 21 czerwca 2014 14:14

Dnia 5 czerwca 2014r. nasze uczennice, reprezentantki szkoły w projekcie – Magda i Maria, wzięły udział w jednodniowym szkoleniu, które odbyło się w Hotelu Campanile w Łodzi.

Bardzo pracowity, intensywny dzień, podczas którego wszyscy uczestnicy poprzez różnorodne ćwiczenia, zajęcia dowiedzieli się m.in. o skutecznej współpracy z innymi, o czterech składnikach kapitału społecznego, roli, uprawnień, sposobów działania i możliwości samorządu uczniowskiego.

Bardzo cenne były ostatnie chwile szkolenia, które polegały na wymianie doświadczeń,  pomysłów na współpracę tzw. „dobre praktyki”.

Przedstawiciele Rad Rodziców również tego dnia uczestniczyli w szkoleniu jednodniowym z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań Rady Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i otoczem szkoły (środowiskiem lokalnym).

A reprezentacja naszej Rady Pedagogicznej p. dyrektor Barbara Celmerowska i opiekun Samorządu Uczniowskiego Monika Bogdan, w ramach projektu, uczestniczyły w szkoleniu dwudniowym 5-6 czerwca b.r.

Wszystkie trzy grupy tzw. Zespół 6RUN – Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele mają do wykonanie zadanie domowe, tj. zrobienie opisu stanu współpracy w szkole.

Kolejne spotkanie projektowe, to warsztaty, już w nowym roku szkolnym 11 września 2014r.

Poprawiony: sobota, 21 czerwca 2014 14:18
 
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Monika Bogdan   
środa, 20 listopada 2013 22:19

„Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.”

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, który realizujemy w naszym gimnazjum.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach

i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Pierwsze działania związane z projektem rozpoczęły się w październiku br. i potrwają do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

W ramach realizacji projektu w szkole powołaliśmy zespół zadaniowy 6RUN (Rodzie, Uczniowie, Nauczyciele), składającego się z:

  • Dyrektora szkoły – p. Barbary Celmerowskiej,
  • Nauczyciela wybranego przez Radę Pedagogiczną – nauczyciela matematyki, opiekuna Samorządu Uczniowskiego Monikę Bogdan,
  • Dwóch Rodziców wskazanych przez Radę Rodziców – p. Monikę Mamulską (mamę Tomasza Dudka z klasy 1C) oraz p. Jolantę Szczepanik-Stefańską (mamę ucznia Andrzeja Stefańskiego z klasy 1A),
  • Dwóch Uczniów wybranych przez Samorząd Uczniowski – Magdalenę Chocianowską i Marię Bugajak z klasy 1A.
Poprawiony: sobota, 21 czerwca 2014 14:19
 


Copyright © 2021 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates