Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Janusz Korczak - nasz patron PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Matusiak   
środa, 19 października 2011 19:01

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 i Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 w Łodzi
wystąpiły o nadanie obu placówkom imienia Janusza Korczaka.

Decyzja o wyborze patrona została podjęta jednogłośnie
przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, rodziców i uczniów placówki.
Postać tę uznaliśmy za ideał godny naśladowania, człowieka, który wpisał się w historię świata i wychowania.

Janusz Korczak – lekarz, pisarz, pedagog, wielki Polak, wielki Żyd, współczesny symbol
bezgranicznego zaangażowania wychowawcy w sprawy dziecka.
Poświęcił się całkowicie dzieciom opuszczonym i zaniedbanym.
Żył wśród nich, cieszył się ich radościami, przeżywał smutki i niepokoje.
Wprowadził nowe techniki wychowawcze: praca dla siebie i innych, samowychowanie, samorządność,
rozwijanie i kształtowanie opinii społecznej, zaspakajanie emocjonalnych potrzeb wychowanków.

Domagając się pełnoprawnej pozycji dziecka, otwierał drogę
do realizacji swojej naczelnej idei mówiącej,
że "dziecko jest pełnowartościowym, równym nam człowiekiem.
I to w każdej fazie swego rozwoju, w każdej instytucji i w każdej sytuacji”
.

Aktualność idei korczakowskiej można zaobserwować w wielu dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.
Świadczące o tym dowody to przede wszystkim istnienie w wielu krajach stowarzyszeń imienia Korczaka.

Wydarzeniem na skalę światową było uznanie przez UNESCO setnej rocznicy urodzin Korczaka
za datę pamiętną
w dziejach ludzkości.
Rokrocznie odbywają się w różnych krajach sympozja, seminaria, konferencje lokalne i międzynarodowe
poświęcone analizie działalności pedagogicznej, pisarskiej i lekarskiej Janusza Korczaka.

Korczak staje się patronem coraz większej liczby placówek oświatowo – wychowawczych.
Jego imię nadaje się ulicom, placom, statkom, a nawet odkrytej gwieździe.
Ponadto organizowane są poświęcone mu liczne wystawy i festiwale.

Nasza szkoła również pragnie zostać godnym kontynuatorem idei korczakowskiej.

Poprawiony: środa, 19 października 2011 19:04
 
Copyright © 2019 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates