Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Program FLEX 2017/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 września 2016 07:11

 

 

 

W imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zwracamy się z prośbą o przekazanie uczniom informacji o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2017/2018. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

 

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 24 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 25 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

 

W poprzedniej edycji Programu FLEX otrzymaliśmy ponad 1300 zgłoszeń. Po długiej rekrutacji 30 polskich uczniów otrzymało szansę wyjazdu do USA. Nasi stypendyści mieszkają w różnych stanach: od Kalifornii po Północna Karolinę, od Teksasu po Północną Dakotę. Chodzą do różnych szkół średnich, biorą udział w zawodach sportowych, udzielają się w wolontariacie. Ten rok będzie dla nich niezapomniany. Na naszym profilu FLEX Poland można śledzić ich losy.

 

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

• Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
• Miesięczne stypendium na własne wydatki
• Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
• Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
• Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
• Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

 

 

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:

• ma polskie obywatelstwo;

• urodził się między 01.01.2000 a 31.12.2001;

• zna język angielski w stopniu komunikatywnym;

• spełnia wymogi dot. uzyskania  wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA

Broszura1

 

Broszura2

 

Broszura3

 
Konferencja dla pracowników placówek oświatowych oraz rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją słuchu. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 września 2016 11:27

Światowe Centrum Słuchu - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi serdecznie zapraszają pracowników placówek oświatowych oraz rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją słuchu na konferencję poświęconą aktualnym zagadnieniom diagnostyki dzieci z wadą słuchu, nowym rodzajom i możliwościom implantu ślimakowego oraz opiece nad użytkownikami systemu implantu ślimakowego.


Gośćmi honorowymi i prelegentami będą pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

w Kajetanach.


Konferencja jest bezpłatna i  odbędzie się 6 października 2016r  . w godzinach 10.00.-13.00 w budynku  Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86.

Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 3 października 2016r.
na podany adres email lub telefonicznie:

Anna Tulińska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 606 709 489 (po 15.00)

Katarzyna Wełna – Adasiewicz – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 607 984 942 (po 15.00)

 
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 września 2016 08:43

 

08.09.2016

Zebranie i konsultacje z rodzicami- obecni wszyscy nauczyciele

20.10.2016

Konsultacje z rodzicami- obecni wszyscy nauczyciele

31.10.2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.11.2016

Konsultacje  z rodzicami- obecni wszyscy nauczyciele

Do 12.12.2016

Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, obniżoną oceną zachowania, nieklasyfikowaniem

23.12-1.01. 2017

Zimowa przerwa świąteczna

05.01.2017

Rada klasyfikacyjna- ostateczny termin złożenia podania o egzamin klasyfikacyjny

12.01.2017

Zebrania semestralne z rodzicami – Rada Plenarna

15.01.2017

Zakończenie I półrocza

16.01-29.01. 2017

Ferie zimowe

23.02.2017

Konsultacje z rodzicami- obecni wszyscy nauczyciele

 

23.03.2017

Konsultacje z rodzicami- obecni wszyscy nauczyciele

13-18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2017

Egzamin  gimnazjalny – część humanistyczna

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.04.2017

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.04.2017

Egzamin gimnazjalny – część językowa

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 19.05.2017

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach, zagrożeniu promocji, obniżeniu oceny zachowania

25.05.2017

Konsultacje z rodzicami- obecni wszyscy nauczyciele

12.06.2017

Rada klasyfikacyjna

16.06.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.06.2017

Plenarna Rada Pedagogiczna

23.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Godziny zebrań i konsultacji:

Gimnazjum                         18-20

Szkoła Podstawowa          17-19

 
Nabór na stanowisko samodzielny referent PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 września 2016 14:47

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1   w Łodzi
Łódź al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

samodzielny referent

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji nauczycieli odbywających staż na wyższy  stopień awansu zawodowego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu polityki personalnej,
 • przygotowywanie zestawień do wykonania przepisów art. 30 Karty Nauczyciela oraz sporządzanie  list wypłat  jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom  Zespołu,
 • przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników na potrzeby sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • ściąganie programu i aktualizacji SIO-modernizacja,
 • wprowadzanie danych nauczycieli do programu SIO-modernizacja

- dane identyfikacyjne

- dane dziedzinowe (cały zakres danych),

 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej            efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu i ustalonego porządku w Zespole, przepisów i zasad przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 • dbanie o dobro Zespołu, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy, ,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 30 września 2016 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. r ZSI nr 1 w Łodzi powiadomi telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert, z wybranymi osobami,  zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

Dyrektor   ZSI nr 1

mgr Barbara Celmerowska

Poprawiony: piątek, 09 września 2016 09:49
 
Witaj Szkoło! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mielczarek Magdalena   
czwartek, 01 września 2016 06:07

 

 

Nauka odmładza duszę.

Łagodzi gorycz samotności.

Gromadzi mądrość, która będzie

Twym drogowskazem do starości.

 

Życzymy samych sukcesów:

-uczniom w nauce

-nauczycielom w pracy dydaktyczno - pedagogicznej

Samorząd Szkolny

 

 

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w ZSI nr1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 sierpnia 2016 08:03

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1-09-2016 roku

 

Godzina 9:00  dla uczniów Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi miejsce Al. Wyszyńskiego 86


Dla uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi miejsce Maratońska 47b


Godzina 10:30 klasy IV-VI


Godzina 12:00 klasy 0-III

 

 


Strona 1 z 4

Slide1
Designed by Joomla! Slider


Designed by Joomla! Slider

Designed by Joomla! Slider

Designed by Joomla! Slider
Copyright © 2016 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates